Uitslagen Schuttersfeest 2018

SCHUTTERSFEEST 2018

Uitslagen schutterij ‘St. Antonius’ Nieuw-Dijk

 

Schutterskoningspaar:                                 Ruiterkoningspaar :

Remco Derksen en Carmen Damen              Yorik Heebing en Resie Kraaijvanger

 

Jeugdkoning 16-20 jaar:  Niek Egging

 

 

Uitslagen schieten:                                       Uitslagen ringsteken:

1e prijs:.RemcoDerksen                                                     1e prijs: Yorik Heebing

2e prijs:Erwin Kruis                                                          2e prijs: Edward Beursken

3e prijs:Ivo Kluitman                                                         3e prijs: Andre Polman

4e prijs:Tonny Jansen                                                        4e prijs:Ronny Engelen

5e prijs:Dirk Polman                                                          5e prijs:Ico Bod

6e prijs:Anthony Raben

7e prijs:Chiel Buiting

 

 

Uitslag luchtgeweer dames:

1e prijs:  Marjoos Reintjes

2e prijs:  Dalya Meijer

3e prijs:  Dorothe Jansen

 

Jeugdschieten  12 t/m 15 jaar:                    Jeugd ringrijden 12 t/m 15 jaar:

1e prijs: Mika Derksen                                                     1e prijs: Emma Stinissen

2e prijs: Sen Visser

3e prijs:  Evi Nibbeling

 

Jeugdwedstrijden basisschool klein:         Jeugdwedstrijden basisschool groot:

Koning:       Ties Duis                                                       Koning: Cas Hageman

Koningin:    Mylana Wiendels                                         Koningin: Jasmijn Stinessen

Overzicht schuttersbogen St. Antonius

Tentboog Delta, De Vlierfluiters, Smallestraat, Muppets en de Mafkezen, Bosnopkes, Oude Beekseweg, Noodweer/Combi, Boejes/Bunkers, Regenboog, Porresprong, Olde Overweg, Idiaal, CG Fataal en CG Nie Wies, Senioren en Jeugdwerk, Porredarp en Tinneveldstraat.

 

 

Dames- en jeugdlidmaatschap

Wij kunnen u met vreugde mededelen dat dames vanaf heden lid kunnen worden van Schutterij St. Antonius.

Tijdens de jaarlijkse ledenvergadering van zondag 15 juli 2018 is goedkeuring gevraagd voor het wijzigen van de statuten. De hoofdzaak van deze wijziging betrof het dameslidmaatschap en jeugdlidmaatschap. De statuten zijn goedgekeurd door de vergadering en dit betekent dat dames vanaf heden lid kunnen worden van de schutterij. Bij de jeugd gaan lidmaatschap jaren vanaf 16 jaar tellen en de eventuele functionaris jaren vanaf hun eerste jaar als functionaris. Dat de jeugd lid moet worden heeft te maken met eventuele wedstrijden die federatief zijn zoals bij het Bielemantreffen.

Gezien de ontwikkeling van het dameslidmaatschap komt de dameskaart te vervallen. Dames hebben dezelfde rechten en plichten als de herenleden. Dit betekent dat zij ook de kans hebben om schutterskoningin of ruiterkoningin te worden tijdens de wedstrijden.

Dames mogen zelf beslissen of zij wel al dan niet lid worden van de schutterij, de partnerkaart blijft namelijk bestaan. Het betalende lid kan dus net als voorheen zijn/haar partner meenemen. De kosten voor het lidmaatschap bedragen net als voor de heren €30,-. Tijdens het schuttersfeest hebben zowel de heren als dames op zaterdagavond tussen 19.00 en 21.00 de mogelijkheid om de schutterskaart op te halen.

 

 

 

Zaterdag 23 juni Kledingactie Schutterij

Zaterdag 23 juni houden we wederom een kledingactie. De warme winterkleding hebben we niet meer nodig. Kleding die u niet meer gebruikt willen we graag komen ophalen. U bent er van af en voor de schutterij brengt het wat extra’s in het laatje om onze jeugdleden passend en traditioneel te kleden.  Wij prijzen deze inzamelronde dan ook van harte aan.

Woont u in Didam of Nieuw-Dijk dan kunt u de kleding in gesloten zakken voor 10.00 uur aan de weg plaatsen.

Mocht u kleding hebben maar u bent niet in de gelegenheid om dit op 23 juni aan te bieden of de kleding is niet opgehaald dan kunt u dit altijd afleveren bij H. Jansen, Wilhelminastr. 63 te Didam, tel: 0316-531770 of bij I. ten Oever, Muurbloemstraat 9 te Didam, tel: 0316-228850.

Natuurlijk kunt ook u het gehele jaar door de kleding kwijt in onze kledingcontainer. Deze container staat op ons schietterrein aan de Smallestraat. Kunt u niet wachten totdat we langs komen dan kunt u uw kleding ook daar kwijt.

Wij danken u bij voorbaat dank voor uw medewerking.

 

 

Gelders Kampioenschap Vendelen op 25 maart aanstaande

Zondag 25 maart vindt het Gelders Kampioenschap Vendelen Indoor plaats in Giesbeek. Aan dit door schutterij E.M.M. Giesbeek georganiseerde evenement zullen maar liefst 36 verenigingen met 400 vendeliers strijden om de Gelderse titel. Zij zullen deelnemen aan het klassieke vendelen, zowel individueel als corpsen en zal het acrobatisch vendelen vertoond worden. Aan dit acrobatisch vendelen gaan vele oefenuren vooraf om de acrobatische patronen met het vaandel te kunnen uitvoeren. Vanzelfsprekend zal Schutterij St. Antonius Nieuw-Dijk deelnemen aan dit mooie evenement.

Onderstaand het programma:

  • 08.30 uur – Ontvangst van de genodigheden
  • 09.00 uur – Commandanten bespreking
  • 09.15 uur – Openingsceremonie
  • 09.50 uur – Vendel wedstrijden
  • 11.30 uur – Pauze
  • 12.00 uur – Commandanten bespreking
  • 12.30 uur – Vendelwedstrijden
  • 16.30 uur – Einde wedstrijden
  • 17.30 uur – Prijsuitreiking

Het Gelders Kampioenschap Vendelen zal plaats vinden in de grote tent op het Dorpsplein te Giesbeek. De toegang is gratis.

 

Een memorabele editie van de jaarlijkse Schuttersdag

In een bomvolle zaal bij Steak’m werd op 20 januari jongslede wederom door Schutterij St. Antonius de jaarlijkse schuttersdag gevierd. De jubilaressen die 25, 40, 50, 55, 60 of maar liefst 70 jaren lid zijn van de schutterij zijn gehuldigd. Voor het eerst sinds de oprichting van de schutterij in 1921 hebben zij niet één, maar twee 70 jarige jubilaressen.

25 jarige jubilaressen:

Amting Jos
Berendsen Dennis
Derksen Michel
Hageman Frank
Jansen Robin
Kruijer Michel
Polman Ronald
Vierwind Vincent
Vugt van Roy
Wessel van Ralf

40 jarige jubilaressen:

Derksen Frank
Derksen Gerard
Derksen Theo
Duis Bennie
Könning Herbert
Raben Jan
Reintjes Wim
Wiendels Sjaak
Wienholts Bennie

50, 55 en 60 jarige jubilaressen:

Driessen Jan 50 jaar lid
Scholten Wim 50 jaar lid
Henk Egging 55 jaar lid
Jo Menting 60 jaar lid

70 jarige jubilaressen:

Derksen Piet
Polman Teun

De jubilarissen werden gehuldigd in het bijzijn van burgemeester P. de Baat. De huldigingen van Teun en Piet waren zeer bijzonder, zij zijn beiden 70 jaar lid van de schutterij, zoals bovengenoemd een mijlpaal, want dit is in de geschiedenis van de schutterij nog nooit voorgekomen.

Welkom

bij schutterij St. Antonius

Dames- en jeugdlidmaatschap

Wij kunnen u met vreugde mededelen dat dames vanaf heden lid kunnen worden van Schutterij St. Antonius.

Tijdens de jaarlijkse ledenvergadering van zondag 15 juli 2018 is goedkeuring gevraagd voor het wijzigen van de statuten. De hoofdzaak van deze wijziging betrof het dameslidmaatschap en jeugdlidmaatschap. De statuten zijn goedgekeurd door de vergadering en dit betekent dat dames vanaf heden lid kunnen worden van de schutterij. Bij de jeugd gaan lidmaatschap jaren vanaf 16 jaar tellen en de eventuele functionaris jaren vanaf hun eerste jaar als functionaris. Dat de jeugd lid moet worden heeft te maken met eventuele wedstrijden die federatief zijn zoals bij het Bielemantreffen.

Gezien de ontwikkeling van het dameslidmaatschap komt de dameskaart te vervallen. Dames hebben dezelfde rechten en plichten als de herenleden. Dit betekent dat zij ook de kans hebben om schutterskoningin of ruiterkoningin te worden tijdens de wedstrijden.

Dames mogen zelf beslissen of zij wel al dan niet lid worden van de schutterij, de partnerkaart blijft namelijk bestaan. Het betalende lid kan dus net als voorheen zijn/haar partner meenemen. De kosten voor het lidmaatschap bedragen net als voor de heren €30,-. Tijdens het schuttersfeest hebben zowel de heren als dames op zaterdagavond tussen 19.00 en 21.00 de mogelijkheid om de schutterskaart op te halen.

 

 

Zaterdag 23 juni Kledingactie Schutterij

Zaterdag 23 juni Kledingactie Schutterij

Zaterdag 23 juni houden we wederom een kledingactie. De warme winterkleding hebben we niet meer nodig. Kleding die u niet meer gebruikt willen we graag komen ophalen. U bent er van af en voor de schutterij brengt het wat extra’s in het laatje om onze jeugdleden passend en traditioneel te kleden.  Wij prijzen deze inzamelronde dan ook van harte aan.

Woont u in Didam of Nieuw-Dijk dan kunt u de kleding in gesloten zakken voor 10.00 uur aan de weg plaatsen.

Mocht u kleding hebben maar u bent niet in de gelegenheid om dit op 23 juni aan te bieden of de kleding is niet opgehaald dan kunt u dit altijd afleveren bij H. Jansen, Wilhelminastr. 63 te Didam, tel: 0316-531770 of bij I. ten Oever, Muurbloemstraat 9 te Didam, tel: 0316-228850.

Natuurlijk kunt ook u het gehele jaar door de kleding kwijt in onze kledingcontainer. Deze container staat op ons schietterrein aan de Smallestraat. Kunt u niet wachten totdat we langs komen dan kunt u uw kleding ook daar kwijt.

Wij danken u bij voorbaat dank voor uw medewerking.

 

Vrijdag 20 april 2018 Ledenvergadering Schutterij St. Antonius Nieuw-Dijk

Op vrijdagavond 20 april 2018 zal Schutterij St. Antonius uit Nieuw-Dijk een ledenvergadering houden. Evenals vorig jaar zal deze vergadering de ledenvergadering van 3 weken voor het schuttersfeest vervangen.

De agenda van de vergadering ziet er als volgt uit:

Opening

1         Mededelingen

 

2         Notulen Ledenvergadering 27-10-2017

 

3         Evaluatie Schuttersdag

 

4         Financiën

 

5          Staatsbosbeheer grond

 

6          Leden administratie 2018

 

7         Dameslidmaatschap

 

8         Kringdag de Eendracht

 

9         Bielemantreffen 2018

 

10        Status ( jeugd ) Bielemantreffen

 

11         Bestuurszaken

 

12        EGS treffen

 

13         Aanpassingen Statuten en Huishoudelijk reglement

 

14        Volgende vergadering

 

15         Rondvraag

 

16         Afsluiting

 

St. Antonius wil haar leden oproepen om bij deze vergadering aanwezig te zijn. De vergadering is om 20.00 uur bij Steak’m in Nieuw-Dijk.

U bent van harte welkom.

Kattekoppen getest Duitsland 2 april 2014

Op 2 April j.l. zijn we met een delegatie van 2 bestuursleden en 2  kanonniers naar Duitsland geweest om onze katte koppen te laten keuren.

Dit voor onze veiligheid en om te kijken of de kanonnen nog in goede staat verkeren.

We zijn ‘s morgens om 8.10 uur vertrokken vanuit Nieuw-Dijk en afgereisd naar Dartenberg ( achter Keulen )

Na een kleine zoektocht vlak bij de eind locatie waren we netjes op tijd om ook nog even van de Duitse natuur te genieten.

Op een geheel afgelegen locatie werden we vervolgens ontvangen door 2 keur meesters die op gepaste wijze ons hebben uitgelegd hoe de keuring ging verlopen.

Een voorwaarde was wel dat de kanonnen schoon moesten zijn en dat ze tijdens het vervoer , vast moesten/vergrendeld staan in de auto.

Na deze goedkeuring werden ze aanschouwd en vervolgens klaar gezet om getest te worden.

Het testen ging middels automatische ontsteking. ( zie filmpjes. )

Nadat ze alle 3 tegelijk werden afgevuurd werden ze nogmaals aanschouwd en vervolgens goedgekeurd. Het goedkeuren gaat samen middels certificaten en een ponsafdruk die wordt geslagen in alle

3 de kanonnen.

De kanonnen zijn nu weer tot 2019 goedgekeurd.

Nadat we een lekkere Duitse lunch hadden bemachtigd tussen de bergen in de zon, zijn we weer afgereisd naar Nieuw-Dijk.

Klik hier voor de foto’s en Video !