Een memorabele Schuttersdag

In een volle zaal bij Steak’m werd door Schutterij St. Antonius op zaterdag 5 januari 2019 de jaarlijkse Schuttersdag gevierd. De jubilarissen die 25, 40, 55 en 60 jaren lid zijn van de Schutterij zijn gehuldigd. Van harte gefeliciteerd met jullie jubileums.

Na de schuttersviering in de kerk werd de feestelijke avond die
werd afgetrapt door een spetterend optreden van onze majorettes, gevolgd door
een mooi muzikaal optreden van onze trommelgroep. Complimenten voor deze
voorstellingen.

Vervolgens werden alle jubilarissen gehuldigd in het bijzijn van burgermeester P. de Baat. Een zeer bijzonder en memorabel moment tijdens de huldiging was het benoemd worden tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau van Rein Derksen.

Rein Derksen is al 46 jaar lid van V.V. Sprinkhanen en was daar
ook actief als vrijwilliger. Hij droeg onder andere de zorg voor de verlichting
op de velden en was actief binnen de klusploeg.

Tussen 1978 en 2011 bekleedde hij meerdere bestuursfuncties
bij schutterij St. Antonius en was hij betrokken bij grote festiviteiten als
het Landjuweel en het Wereldrecord Vendelen. In 2011 is hij benoemd tot
erebestuurslid van de schutterij.

Vanaf 1990 verricht hij als onderhoudsman hand- en
spandiensten voor de Gabriëlparochie. Daar is hij verantwoordelijk voor de
elektra en alarmering in de kerk en voert hij diverse onderhoudswerkzaamheden
uit.

Sinds 2014 is Rein Derksen voorzitter van de Schutterskring
Montferland en onderhoudt hij de contacten met dertien schuttersverenigingen binnen
de Kring Montferland, de federatie, de gemeente en de overige drie kringen
binnen Gelderland.

Wij willen Rein Derksen van harte feliciteren met deze mooie
en welverdiende prestatie.

Na het huldigen volgde de vendelhulde door de vendeliers van de schutterij. Daarna was het met muzikale begeleiding door Vision nog tot laat op de avond erg gezellig.

De foto’s van de Schuttersdag staan hier online.

 

Bielemantreffen 2018 op zaterdag 13 oktober

Hallo schuttersvrienden!

We kunnen het ons haast niet voorstellen, maar mocht het Bielemantreffen 2018 nog niet in jullie agenda staan doe dit dan nu. Over precies twee weken op zaterdag 13 oktober is het al zo ver.

Een door Schutterij St. Antonius georganiseerd waar spektakel waar de termen ‘hevige strijd’ en ‘broederschap’ centraal zullen staan. Deze dag draait om alle bielemannen uit onze gehele provincie. Dit wil zeggen dat ook de jeugd de kans krijgt om hun kunsten te komen vertonen.

Het terrein aan de Smallestraat in Nieuw-Dijk zal worden omgetoverd tot een sfeervolle, feestelijke en muzikale locatie. De bielemannen zullen deze dag in de spotlight staan. We beginnen deze dag om 14.00 met de ontvangst van al onze gasten. Hierna zullen de wedstrijden aanvangen. Rond 20.00 vindt de prijsuitreiking plaats met aansluitend een geweldige afterparty waarbij aan iedereen is gedacht!

Wij vertrouwen erop dat de 13e van oktober 2018 de geschiedenisboeken in zal gaan als een prachtig evenement.

Tot dan!

 

Uitslagen Schuttersfeest 2018

SCHUTTERSFEEST 2018

Uitslagen schutterij ‘St. Antonius’ Nieuw-Dijk

 

Schutterskoningspaar:                                 Ruiterkoningspaar :

Remco Derksen en Carmen Damen              Yorik Heebing en Resie Kraaijvanger

 

Jeugdkoning 16-20 jaar:  Niek Egging

 

 

Uitslagen schieten:                                       Uitslagen ringsteken:

1e prijs:.RemcoDerksen                                                     1e prijs: Yorik Heebing

2e prijs:Erwin Kruis                                                          2e prijs: Edward Beursken

3e prijs:Ivo Kluitman                                                         3e prijs: Andre Polman

4e prijs:Tonny Jansen                                                        4e prijs:Ronny Engelen

5e prijs:Dirk Polman                                                          5e prijs:Ico Bod

6e prijs:Anthony Raben

7e prijs:Chiel Buiting

 

 

Uitslag luchtgeweer dames:

1e prijs:  Marjoos Reintjes

2e prijs:  Dalya Meijer

3e prijs:  Dorothe Jansen

 

Jeugdschieten  12 t/m 15 jaar:                    Jeugd ringrijden 12 t/m 15 jaar:

1e prijs: Mika Derksen                                                     1e prijs: Emma Stinissen

2e prijs: Sen Visser

3e prijs:  Evi Nibbeling

 

Jeugdwedstrijden basisschool klein:         Jeugdwedstrijden basisschool groot:

Koning:       Ties Duis                                                       Koning: Cas Hageman

Koningin:    Mylana Wiendels                                         Koningin: Jasmijn Stinessen

Overzicht schuttersbogen St. Antonius

Tentboog Delta, De Vlierfluiters, Smallestraat, Muppets en de Mafkezen, Bosnopkes, Oude Beekseweg, Noodweer/Combi, Boejes/Bunkers, Regenboog, Porresprong, Olde Overweg, Idiaal, CG Fataal en CG Nie Wies, Senioren en Jeugdwerk, Porredarp en Tinneveldstraat.

 

 

Dames- en jeugdlidmaatschap

Wij kunnen u met vreugde mededelen dat dames vanaf heden lid kunnen worden van Schutterij St. Antonius.

Tijdens de jaarlijkse ledenvergadering van zondag 15 juli 2018 is goedkeuring gevraagd voor het wijzigen van de statuten. De hoofdzaak van deze wijziging betrof het dameslidmaatschap en jeugdlidmaatschap. De statuten zijn goedgekeurd door de vergadering en dit betekent dat dames vanaf heden lid kunnen worden van de schutterij. Bij de jeugd gaan lidmaatschap jaren vanaf 16 jaar tellen en de eventuele functionaris jaren vanaf hun eerste jaar als functionaris. Dat de jeugd lid moet worden heeft te maken met eventuele wedstrijden die federatief zijn zoals bij het Bielemantreffen.

Gezien de ontwikkeling van het dameslidmaatschap komt de dameskaart te vervallen. Dames hebben dezelfde rechten en plichten als de herenleden. Dit betekent dat zij ook de kans hebben om schutterskoningin of ruiterkoningin te worden tijdens de wedstrijden.

Dames mogen zelf beslissen of zij wel al dan niet lid worden van de schutterij, de partnerkaart blijft namelijk bestaan. Het betalende lid kan dus net als voorheen zijn/haar partner meenemen. De kosten voor het lidmaatschap bedragen net als voor de heren €30,-. Tijdens het schuttersfeest hebben zowel de heren als dames op zaterdagavond tussen 19.00 en 21.00 de mogelijkheid om de schutterskaart op te halen.

 

 

 

Zaterdag 23 juni Kledingactie Schutterij

Zaterdag 23 juni houden we wederom een kledingactie. De warme winterkleding hebben we niet meer nodig. Kleding die u niet meer gebruikt willen we graag komen ophalen. U bent er van af en voor de schutterij brengt het wat extra’s in het laatje om onze jeugdleden passend en traditioneel te kleden.  Wij prijzen deze inzamelronde dan ook van harte aan.

Woont u in Didam of Nieuw-Dijk dan kunt u de kleding in gesloten zakken voor 10.00 uur aan de weg plaatsen.

Mocht u kleding hebben maar u bent niet in de gelegenheid om dit op 23 juni aan te bieden of de kleding is niet opgehaald dan kunt u dit altijd afleveren bij H. Jansen, Wilhelminastr. 63 te Didam, tel: 0316-531770 of bij I. ten Oever, Muurbloemstraat 9 te Didam, tel: 0316-228850.

Natuurlijk kunt ook u het gehele jaar door de kleding kwijt in onze kledingcontainer. Deze container staat op ons schietterrein aan de Smallestraat. Kunt u niet wachten totdat we langs komen dan kunt u uw kleding ook daar kwijt.

Wij danken u bij voorbaat dank voor uw medewerking.

 

Welkom

bij schutterij St. Antonius

Een memorabele Schuttersdag

In een volle zaal bij Steak’m werd door Schutterij St. Antonius op zaterdag 5 januari 2019 de jaarlijkse Schuttersdag gevierd. De jubilarissen die 25, 40, 55 en 60 jaren lid zijn van de Schutterij zijn gehuldigd. Van harte gefeliciteerd met jullie jubileums.

Na de schuttersviering in de kerk werd de feestelijke avond die
werd afgetrapt door een spetterend optreden van onze majorettes, gevolgd door
een mooi muzikaal optreden van onze trommelgroep. Complimenten voor deze
voorstellingen.

Vervolgens werden alle jubilarissen gehuldigd in het bijzijn van burgermeester P. de Baat. Een zeer bijzonder en memorabel moment tijdens de huldiging was het benoemd worden tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau van Rein Derksen.

Rein Derksen is al 46 jaar lid van V.V. Sprinkhanen en was daar
ook actief als vrijwilliger. Hij droeg onder andere de zorg voor de verlichting
op de velden en was actief binnen de klusploeg.

Tussen 1978 en 2011 bekleedde hij meerdere bestuursfuncties
bij schutterij St. Antonius en was hij betrokken bij grote festiviteiten als
het Landjuweel en het Wereldrecord Vendelen. In 2011 is hij benoemd tot
erebestuurslid van de schutterij.

Vanaf 1990 verricht hij als onderhoudsman hand- en
spandiensten voor de Gabriëlparochie. Daar is hij verantwoordelijk voor de
elektra en alarmering in de kerk en voert hij diverse onderhoudswerkzaamheden
uit.

Sinds 2014 is Rein Derksen voorzitter van de Schutterskring
Montferland en onderhoudt hij de contacten met dertien schuttersverenigingen binnen
de Kring Montferland, de federatie, de gemeente en de overige drie kringen
binnen Gelderland.

Wij willen Rein Derksen van harte feliciteren met deze mooie
en welverdiende prestatie.

Na het huldigen volgde de vendelhulde door de vendeliers van de schutterij. Daarna was het met muzikale begeleiding door Vision nog tot laat op de avond erg gezellig.

De foto’s van de Schuttersdag staan hier online.

Schuttersdag 2019

Zaterdag 5 januari vindt de jaarlijkse schuttersdag van Schutterij St. Antonius plaats.

Het programma ziet er als volgt uit:

  • 17.30 uur –
    Verzamelen van de schutterij bij zalencentrum “Steak’m” voor een korte  rondgang door de kern van Nieuw-Dijk.
  • 18.00 uur – Schuttersviering
  • 19.30 uur – Huldiging
  • 20.45 uur – Einde huldigingsceremonie
  • 21.00 uur – Muzikale avond met medewerking van Vision.
  • 00.30 uur – Afsluiting van de schuttersdag

Wij hopen u te mogen begroeten op 5 januari aanstaande.

De enige pasavond op 7 januari 2019

Op 7 januari 2019 zal de ENIGE pasavond plaatsvinden. Op deze avond kunnen schutters (OOK ALS JE IN 2019 LID GAAT WORDEN) een hesje aan laten meten, of kunnen schutters waarvan het hesje te krap of te wijd is geworden, het hesje weer op maat laten maken. Dit geldt natuurlijk ook voor de kleding van de functionarissen van de schutterij.

Afbeeldingsresultaat voor schutterij kleding

De laatste jaren blijkt dat het toch nog vaak voorkomt dat leden vlak voor het schuttersfeest nog iets vermaakt willen hebben, of zelfs bij Ans aankloppen voor een nieuw hesje. Met de wetenschap dat het maken van een hesjes zo’n 8 weken duurt, begrijp je dat het niet mogelijk is om dan nog iets te regelen.

Dus zorg ervoor dat je vόόr 7 januari je hesje of ander kostuum weer eens hebt aangetrokken, zodat je tijdig weet of je kleding nog past.

Wij willen de leden er ook nog eens op wijzen dat het niet de bedoeling is om het hesje uit te lenen aan iemand anders. Draag je je hesje niet meer, lever dan je hesje in bij Ans, zodat een andere schutter het weer kan gaan dragen. Indien mogelijk kan het hesje voor iemand anders vermaakt worden, dat bespaart de Schutterij weer de aanschaf van een nieuw hesje (wat toch zo’n 350 euro kost).

De pasavond is bij Ans Kraus aan de Smallestraat nr. 6 en begint om 19.00 uur.

Indien je verhinderd bent, maar wel langs wilt komen voor je kleding, neem even contact op met Ans (Tel. 0316-226077).

Kattekoppen getest Duitsland 2 april 2014

Op 2 April j.l. zijn we met een delegatie van 2 bestuursleden en 2  kanonniers naar Duitsland geweest om onze katte koppen te laten keuren.

Dit voor onze veiligheid en om te kijken of de kanonnen nog in goede staat verkeren.

We zijn ‘s morgens om 8.10 uur vertrokken vanuit Nieuw-Dijk en afgereisd naar Dartenberg ( achter Keulen )

Na een kleine zoektocht vlak bij de eind locatie waren we netjes op tijd om ook nog even van de Duitse natuur te genieten.

Op een geheel afgelegen locatie werden we vervolgens ontvangen door 2 keur meesters die op gepaste wijze ons hebben uitgelegd hoe de keuring ging verlopen.

Een voorwaarde was wel dat de kanonnen schoon moesten zijn en dat ze tijdens het vervoer , vast moesten/vergrendeld staan in de auto.

Na deze goedkeuring werden ze aanschouwd en vervolgens klaar gezet om getest te worden.

Het testen ging middels automatische ontsteking. ( zie filmpjes. )

Nadat ze alle 3 tegelijk werden afgevuurd werden ze nogmaals aanschouwd en vervolgens goedgekeurd. Het goedkeuren gaat samen middels certificaten en een ponsafdruk die wordt geslagen in alle

3 de kanonnen.

De kanonnen zijn nu weer tot 2019 goedgekeurd.

Nadat we een lekkere Duitse lunch hadden bemachtigd tussen de bergen in de zon, zijn we weer afgereisd naar Nieuw-Dijk.

Klik hier voor de foto’s en Video !