voorbeeld-header-2-1024x120

Kledingcommissie

De kledingcommissie van Schutterij St. Antonius.

Doel:

De kleding commissie wil ervoor zorgen dat alle kleding welk eigendom zijn van de schutterij op naam van de gebruiker geregistreerd staat. Ze ziet erop toe dat de kleding goed onderhouden wordt en na beëindiging van het gebruik weer in beheer komt bij de kleding beheerder.

Samenstelling van de commissie:

 • Een kleding beheerder
 • Een lid
 • Een bestuurslid

Taken:

 • Registratie (digitaal) van de kleding
 • Uitgifte nieuwe kleding en verkoop vlaggen stropdassen en petten
 • Datum voor aanmeten van nieuwe kleding vaststellen
 • Vervangen c.q. herstellen van gebruikte kleding
 • Vervaardigen van inteken lijsten voor hesjes voor schuttersfeest
 • Contacten onderhouden met de kleding leverancier en hersteller
 • Er voor zorg dragen dat niet meer gebruikte kleding weer ingeleverd wordt
 • De inventarislijst per 31 december samenstellen

Verantwoordelijkheden:

 • De kleding commissie ressorteert onder het dagelijks bestuur.
 • De taak van het bestuurslid is om voorstellen en verschillen van mening met de leden voor te leggen aan het bestuur.
 • Terugkoppeling van de inventaris