voorbeeld-header-2-1024x120

Bestuur en ere(bestuurs)leden

Bestuur:

Het bestuur bestaat volgens de statuten uit tenminste zeven leden. Waarbij een meerderheid zijn woonplaats in Nieuw-Dijk dient te hebben. De bestuursleden worden tijdens de jaarvergadering vlak voor het schuttersfeest uit de leden gekozen. Het bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter, een vice-voorzitter, een secretaris, een tweede secretaris, een penningmeester en een tweede penningmeester. Momenteel bestaat het bestuur uit 10 personen.

  • Voorzitter: Hans Berendsen
  • Vicevoorzitter: Mark van de Waterlaat
  • Secretaris: Maarten Kroesen (waarnemend)
  • 2e Secretaris: Harry Peters
  • Penningmeester: Mark van de Waterlaat
  • 2e Penningmeester: Rens Godschalk
  • Bestuurslid: Jan Gieling
  • Bestuurslid: Dorus Jansen
  • Bestuurslid: Ingrid Hageman
  • Aspirant Bestuurslid: Mila Könning

Ere bestuursleden:

Personen die zich verdienstelijk hebben gemaakt voor de vereniging kunnen door de  ledenvergadering op voorstel van het bestuur tot ereleden worden benoemd. Degenen die bestuurslid zijn geweest kunnen door het bestuur tot ere-bestuurslid worden benoemd. Op dit moment kent de vereniging 4 ere-bestuursleden en 1 erevoorzitter. Dit zijn respectievelijk:

Erevoorzitter: Rein Derksen
Ere-Bestuursleden: Frank Tiemessen, Theo Derksen, Henk Egging en Henk Peters

Ere leden

Zoals zojuist al aangegeven kunnen leden tot ereleden benoemd worden. Op dit moment heeft schutterij St. Antonius 2 ereleden binnen haar gelederen. Dit zijn Piet Derksen en Harry Ketels

Tijdens de optocht naar het gemeentehuis in Didam alwaar de aubade voor de plaatselijk overheid plaatsvindt is er speciaal voor de ereleden een koets zodat ook zij dit hele eind in de optocht kunnen meetrekken.

ereleden_in_koets