voorbeeld-header-2-1024x120

Schiet commissie

Doel:

De schietcommissie organiseert schietwedstrijden op het terrein van de schutterij, waarbij de wettelijke regels worden nageleefd. Daarnaast zorgt de schietcommissie, dat de gehele schiet accommodatie wordt onderhouden.

Samenstelling van de commissie:

 • Minimaal 1 bestuurslid, maar bij voorkeur 2
 • Een aantal bestuursleden, die een wapenverlof en een KNSA lidmaatschap hebben
 • Een aantal leden, voor assistentie bij schietwedstrijden, (bij voorkeur met wapen ervaring)

Taken:

 • Organisatie van schietwedstrijden met het schuttersfeest voor zowel koning als jeugd koning
 • Organisatie van schietwedstrijden gedurende het jaar
 • Tijdens schietwedstrijden dienen er bij voorkeur twee bestuursleden aanwezig te zijn. Minimaal 1 bestuurslid dient de juiste vergunningen bij zich te hebben
 • Schoonmaken van de schietruimte en voorbereidingen treffen, zodat de wedstrijden gehouden kunnen worden
 • Regelmatig onderhoud aan schiet accommodatie en schietpaal
 • Jaarlijks de vergunningen voor de diverse bestuursleden verlengen
 • Zorgdragen, dat de KNSA pasjes jaarlijks bij de juiste mensen worden bezorgd.
 • Opslag wapens en munitie volgens de wettelijke regels bij het daarvoor verantwoordelijke bestuurslid
 • Op voorraad houden van munitie
 • Onderhouden van wapens en afstellen wapens, indien dat nodig is

Verantwoordelijkheden:

 • Commissie is verantwoordelijk, dat het schieten gebeurt volgens de wettelijke regels
 • Tijdens het schieten moet veiligheid voorop staan.