voorbeeld-header-2-1024x120

Tap commissie

Doel:

De tapcommissie heeft tot doel om alle voorwaarden die nodig zijn om gezelligheid en sfeer te creëren tijdens het schuttersfeest te faciliteren. Hier wordt onder verstaan de feesttent/accommodatie , de bediening, de culinaire verzorging en de sfeermuziek. De exploitatie van het feest dient dusdanig te worden georganiseerd en uitgevoerd dat het gewenste financiële gewin wordt gehaald.

Samenstelling van de commissie:

 • 1 hoofd tapcommissie.
 • Minimaal 3 vaste commissieleden en een ondersteunende ploeg van ca. 10 mensen.
 • Minimaal 1 commissielid is ook bestuurslid van de vereniging.

Taken:

 • Faciliteren van het schuttersfeest met: ( binnen regelgeving en wetgeving )
 • Een feesttent, sanitaire voorzieningen, catering,  drankverzorging en bediening afgestemd op de verwachte schaalgrootte van het feest..
 • Sluitende registratie van de inkopen, de omzetten en geborgde geldafdracht aan de penningmeester.
 • Zorgen voor de veiligheid en beheersbaarheid van het feest.
 • Zorgen voor reinheid en beheersbaarheid van terrein en middelen.

Verantwoordelijkheden:

 • De tapcommissie ressorteert onder de bestuursverantwoordelijkheid.
 • De tapcommissie is primair verantwoordelijk voor de regels, voorschriften en afspraken ten aanzien van drankgebruik en geluidsbeheersing conform de vergunning.
 • De taak van het bestuurslid dat zitting heeft in de tapcommissie is om voorstellen uit te werken met de commissie en deze voor te leggen aan het bestuur.
 • Daarnaast zorgt hij voor de terugkoppeling van de genomen besluiten dan wel de commentaren of adviezen.
 • De tapcommissie is verantwoordelijk voor het op tijd organiseren van de tapcommissiezaken