voorbeeld-header-2-1024x120

Traditie en folklore commissie

Doel:

De traditie en folklore commissie heeft een controlerende en adviserende rol. Het controleert de schutterij of tradities en folklore voldoende worden nageleefd en adviseert het bestuur op verbeterpunten.

Samenstelling van de commissie:

De traditie en folklorecommissie bestaat uit ere(bestuurs)leden. De commissie zal uit een aantal ere(bestuurs)leden worden gekozen door de ere(bestuurs)leden

Taken:

  • Controleren of traditie en folklore binnen de schutterij voldoende worden gewaarborgd.
  • Het bestuur van de schutterij adviseren indien de commissie van mening is dat aan punt 1 niet, of onvoldoende wordt voldaan.

Verantwoordelijkheden:

  • Tenminste 1x per kalenderjaar communicatie met het bestuur.
  • tenminste 1x per jaar onderlinge bijeenkomst.