voorbeeld-header-2-1024x120

Historie

Nadat in 1911 de Nieuw-Dijkse parochie was gesticht, volgde in 1921 de oprichting van de R.K. schutterij “St. Antonius”.

Vooral meester De Ponti, die zelf geen zitting wilde nemen in het bestuur, was de grote drijfkracht in de beginjaren. Hij noemde zich administrateur. In werkelijkheid beheerde hij zowel de administratie als de financiën. Ook geestelijk adviseur pastoor Bijlard drukte een belangrijke stempel op de beginjaren van de schutterij.
Bij de oprichtingsvergadering werd Bart van Kempen de eerste voorzitter. Meester De Ponti werd benoemd tot ere-lid en pastoor Bijlard werd benoemd tot ere-voorzitter. Willem Wiendels werd de eerste secretaris en penningmeester werd Gerrit Sloot.

Het eerste schuttersfeest werd gevierd op zondag 18 en maandag 19 september 1921. Het feest werd gehouden aan de Smallestraat in het weiland van Boerstal alwaar een gehuurde tent was opgezet.
De tap werd bij inschrijving verpacht aan dhr. Kummeling uit Doesburg voor de somma van  336,56. Een glas bier kostte destijds 15 cent en een goede sigaar 8 cent. Vanaf de oprichting kent “St. Antonius” 2 koningen; één bij het schieten en één bij het ringrijden; de eerste twee koningen waren Willem Peters bij de schutters en Gradus Beekman bij de ruiters.

image with caption

In 1922 brengt voorzitter Van Kempen het volgende bestuursvoorstel in de ledenvergadering: “Het bouwen van een eigen feestgebouw. De gehuurde tent is veel te klein, niet goed dicht en komt telkens op heel wat huur. Een grotere die voortaan gehuurd moet worden, kost nog veel meer. Het kopen van een losse tent is ook kostbaar; deze moet bovendien ergens opgeslagen worden en kost heel wat tijd deze telkens weer op te bouwen en weer af te breken.
Als alle leden eendrachtig samenwerken, dan moet die feestzaal er kunnen komen.”En die feestzaal kwam er. Op zondag 15 april 1923 wordt de fraaie feestzaal ingezegend door pastoor Bijlard. Op maandag 10 augustus 1925 echter trok een grote cycloon over Gelderland. Iedereen sprak over de grote stormramp die Borculo trof, maar ook Didam kreeg met dit natuurgeweld te maken. De allesverwoestende storm raasde midden over de nieuwe feestzaal en deze werd compleet verwoest.

image with caption

Via het provinciaal steuncomité werd een bedrag van fl. 5.000,– voor wederopbouw ontvangen + een renteloze lening van nog eens fl. 3.000,–. Deze renteloze lening werd later door het Belgische Rode Kruis afgelost. De gedenksteen hiervan staat tegenwoordig in het Gelders Schuttersmuseum in Didam. Op 5 april 1926 (Paasmaandag) wordt het nieuwe gebouw feestelijk geopend. Tot 1977 werden hier vele feesten en voorstellingen georganiseerd. Er waren volop plannen om het schuttersgebouw flink te renoveren toen op 24 mei 1977 andermaal een ramp over de schutterstent zich voltrok; ditmaal middels een allesvernietigende brand.

In 1977 werd eenmaal feest gevierd in een lappen tent en vanaf 1978 tot en met 1996 heeft de schutterij haar feest gevierd in zaal “De Knots”. Vanaf juli 1997 wordt het schuttersfeest wederom gevierd in een lappen tent, welke telkenmale geplaatst wordt op de parkeerplaats voor de basisschool. Het terrein van de voormalige schutterstent is nog in eigendom .Hierop staan de schietpaal en het schiethuisje, waar enkele malen per jaar onderlinge wedstrijden worden georganiseerd. Op deze plek worden ook elk jaar de wedstrijden gehouden tijdens het schuttersfeest, waarbij de winnaar zich de nieuwe schutterskoning mag noemen. Op een andere locatie dicht in de buurt worden de ringsteekwedstrijden per tractor gehouden waarbij de nieuwe ruiterkoning naar voren komt. Voor de dames zijn er wedstrijden in kruisboogschieten en vogelknuppelen. Ook voor de kinderen organiseert de schutterij i.s.m. de Stichting Open Jeugdwerk wedstrijden, waaruit ook koningen en koninginnen voortvloeien. De schutterij is een vereniging die zich graag aan tradities houdt, maar ook open staat voor vernieuwing. Eén van de vele tradities is het bouwen van de vele prachtige ere-bogen voor schutterij en koningsparen door de verschillende buurtverenigingen en vriendenploegen. Ook een oude traditie is het rondtrekken van de reveilleploeg op maandagochtend zeer vroeg, vergezeld van de “kattekoppen”, met als doel alle schutters weer op tijd wakker te hebben voor het feest om maandag . Betrekkelijk nieuw is, dat ook de dames geüniformeerd met de schutterij meetrekken. Verder heeft de schutterij als traditie dat omstreeks de jaarwisseling de schuttersdag wordt gevierd onder het devies: Broederschap, trouw en dienstbaarheid.

“St. Antonius” is aangesloten bij de “Kring Montferland en lid van de Gelderse Federatie van schuttersgilden en schutterijen “St. Hubertus”. Tenminste eenmaal per jaar neemt de schutterij deel aan een schuttersconcours. De overal bekende “kattekoppen” vergezellen de schutterij steeds. Het eerste weekend van de bouwvakvakantie komen de Nieuw-Dijkers die zich elders hebben gevestigd, massaal naar hun geboortedorp terug om het schuttersfeest mee te vieren. De Nieuw-Dijkse optocht telt deze dagen zo’n 400 deelnemers. Veel gehoorde opmerkingen tijdens de gezamenlijke aubade van de 7 schutterijen uit Didam, Loil en Nieuw-Dijk op schutterszondag is: “Heel Nieuw-Dijk is uitgetrokken”. Nieuw-Dijk is “St. Antonius” en “St. Antonius” is Nieuw-Dijk.

Vendeliers. De schutterij kent een zeer actieve vendeliersgroep. Naast het traditionele klassieke vendelen voor senioren, heeft de schutterij ook een zeer succesvolle jeugdafdeling.

De groep senioren klassiek vendelen is de laatste jaren tijdens diverse wedstrijden zeer succesvol. Op alle concoursen werd een eerste prijs behaald. Sinds 1998 wordt door de Federatie van Gelderse van Gelderse schuttersgilden en schutterijen St. Hubertus, het Gelders kampioenschap vendelen georganiseerd. Onze vendeliers namen telkens deel en wisten regelmatig goed te eindigen. Ook de jeugdvendeliers namen vanaf het begin deel aan het Gelders kampioenschap en waren nog succesvoller dan de senioren.

Al enkele malen werden zij Gelders kampioen jeugdvendelen. Deze successen zijn alleen mogelijk als er trouw en serieus wordt geoefend. De wekelijkse oefenavonden (in de wintermaanden tweewekelijks) worden dan ook trouw bezocht.