voorbeeld-header-2-1024x120

Lidmaatschap Schutterij St. Antonius

Doorlopende machtiging lidmaatschap

Word doorlopend lid van Schutterij St. Antonius voor €30,- per jaar. De contributie van het ledengeld is eenvoudig te voldoen via automatische incasso. Via een machtiging tot een automatische incasso
wordt het ledengeld automatisch afgeschreven van uw rekening. Onze penningmeester houdt zo een goed overzicht op de financiën.


Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan Schutterij St. Antonius, Nieuw-Dijk om doorlopende incasso-opdrachten te sturen naar uw bank om een bedrag van uw rekening af te schijven en aan uw bank om doorlopend een bedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van Schutterij St. Antonius. Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen 8 weken na afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden.

Voorwaarden automatische incasso ledengeld

  • De contributie voor het lidmaatschap voor de schutterij bedraagt € 30,- per persoon per jaar. Deze kan tijdens de algemene ledenvergadering aangepast worden.
  • De contributie wordt jaarlijks eenmalig via automatische incasso geïncasseerd in de maand mei.Het lidmaatschap is doorlopend en wordt jaarlijkse automatisch verlengd.
  • Op het moment van het schuttersfeest moet je de leeftijd van 16 jaar of ouder hebben bereikt.
  • Wanneer je het lidmaatschap wilt beëindigingen moet je dit voor 1 mei schriftelijk bij de ledenadministratie kenbaar maken, het lidmaatschap wordt dan per eerst volgende schuttersfeest beëindigd.
  • Statuten en huishoudelijk reglement zijn ter inzage beschikbaar.
  • Het lidmaatschap is persoonlijk en niet overdraagbaar.