Dorpsinformatieavond overname kerk en pastorie op woensdag 24 april 2019

Uit

Op 24 oktober 2018 is door de werkgroep een presentatie gehouden over de overname van de kerk. In de afgelopen maanden is onderzoek gedaan naar de financiële haalbaarheid van de overname. In januari, februari en maart van dit jaar zijn avonden georganiseerd om de inwoners en belangstellenden de ruimte te geven om ideeën in te brengen.

Op de dorpsavond van 24 oktober 2018 is besloten om een presentatie voor het dorp te houden indien er een basis is voor een verantwoorde overname. Na deze presentatie is het aan de inwoners om groen licht te geven aan de overname van de kerk en pastorie.

Deze presentatie zal op 24 april 2019 om 20.00 uur worden gegeven in zaal Steak’m in Nieuw-Dijk. Tijdens deze avond al de werkgroep uitleg geven van het onderzoek van de afgelopen maanden, op  deze avond zullen ook de ingebrachte plannen worden gepresenteerd.

Als er groen licht gegeven is op de dorpsavond zullen de vervolgstappen worden gezet voor de afronding van de overname. Mocht er geen akkoord komen vanuit de vergadering zal dit aan het bestuur van de Gabriël Parochie worden teruggekoppeld.

De avond is vrij toegankelijk voor alle die geïnteresseerd zijn in de ontwikkelingen binnen Nieuw-Dijk.

Woensdag 24 april 2019

Aanvang 20.00 uur

Zaal Steak’m, Smallestraat 33 Nieuw-Dijk

Inloop vanaf 19.30 uur

Namens de werkgroep, Jeroen Rosendahl.