Een duivels dilemma

Uit

Zo mag je het wel noemen, en natuurlijk hadden we er in ons hoofd wel rekening mee gehouden maar gewild of niet gewild toch ook wel naar achteren weggestopt. En dan bedoel ik de organisatie van de Federatieve Gelderse Schuttersdag in combinatie met de viering van het 100 jarig bestaan van onze schutterij Sint Antonius in het weekeinde van 10/12 september dit jaar. Toch was het nog een grote verrassing dat de Gelderse Federatie nu al haar handen af zou trekken van alle Federatieve evenementen, zeker van het onze omdat dat pas half september zou plaats vinden. Ze geeft erbij aan dat mochten de evenementen dan wel niet Federatief zijn, de organisaties uiteraard vrij zijn om vanuit haar eigen vereniging iets te organiseren. Voor ons houdt het op dit moment in dat het grootse eraf is. Er zullen geen 43 verenigingen komen en de kans dat er een kolkend feest in de tent zal plaats vinden is ook niet realistisch. Maar onze schutterij bestaat 100 jaar en dat zal niet ongemerkt voor bij gaan maar in welke vorm is op dit moment niets over te zeggen, de enigste zekerheid is dat er tegen die tijd een Jubileumboek zal zijn waar op dit moment hard aan gewerkt wordt. Wij van de organiserende commissies zullen in samenwerking met het bestuur van de Schutterij er alles aan doen om dat te doen wat ook mogelijk is en houden jullie op de hoogte.

Namens de commissie media en ontvangst,

Harry Ketels