Een schuttersdag voor in de boeken

Uit

In een volle zaal bij Steak’m werd door Koninklijke R.K. Schutterij St. Antonius op zaterdag 7 januari 2023 de jaarlijkse Schuttersdag gevierd. De jubilarissen die 25, 40, 55, 60 of maar liefst 75 jaar lid zijn van de Schutterij zijn gehuldigd. Van harte gefeliciteerd met jullie jubileums.

De Schuttersdag begon om 17.30 uur met een korte rondgang door de kern van Nieuw-Dijk. Aansluitend was er een Schuttersviering in de kerk. De viering werd gevolgd door mooie optredens van de majorettes en trommelgroep in zaal Steak’m.

Bij Steak’m vond ook de feestavond plaats, waarbij de jubilaressen van de Schutterij werden gehuldigd met muzikale begeleiding van fanfare DES. De huldigingen waren tijdens deze editie extra speciaal omdat het pas voor het eerst in de geschiedenis van de Schutterij is voorgekomen dat een jubilaris is gehuldigd voor het 75-jarige lidmaatschap.

Piet Derksen is het eerste lid van de Schutterij die maar liefst driekwart eeuw lid is van de vereniging. Een hele bijzondere mijlpaal waarvoor Piet een speciaal vendelier beeldje heeft mogen ontvangen. Dit omdat hij ook maar liefst 53 jaar functionaris is geweest als vendelier.
Als kers op de taart werd Piet door de Federatie van Gelderse schuttersgilden en schutterijen ´St. Hubertus ´eervol bedankt met een gouden kroon. Een prestatie waar men niet zomaar voor in aanmerking komt.

Een andere bijzondere huldiging op deze avond was die van Jan Driessen alias Jan de Knots. Jan is maar liefst 30 jaar kanonnier geweest van onze Schutterij en mag zich door deze prestatie vanaf heden Erelid noemen van de Schutterij.

Wij willen Piet, Jan en alle andere jubilarissen van harte feliciteren.

Na het huldigen volgde de vendelhulde door de vendeliers van de schutterij. Daarna was het met muzikale begeleiding door DJ Jeremy nog tot laat op de avond erg gezellig.