Geen doorgang van het schuttersfeest en het jubileumweekend

Uit

Geachte leden van Schutterij St. Antonius,

Met pijn in ons schuttershart hebben wij tijdens onze bestuursvergadering van afgelopen donderdagavond 15 juli jl. helaas moeten besluiten het Schuttersfeest van 8 & 9 augustus volledig te annuleren. Het gehele Schuttersfeest was in kannen en kruiken totdat op 9 juli het kabinet de teugels heeft aangetrokken i.v.m. het snel oplopende aantal besmettingen in Nederland.

Na diverse overleggen en vergaderingen met o.a. de gemeente Montferland over wat wel mogelijk is tijdens ons schuttersweekend, bleek al vrij snel dat een Schuttersfeest in alternatieve vorm heel veel extra regels en beperkingen met zich mee gaat brengen. Los van het handhaven van de regels is het bestuur van mening niet het schuttersgevoel en de gezelligheid te kunnen bieden die jullie gewend zijn.
Een rondgang was enkel mogelijk geweest onder een aantal strikte voorwaarden:

  • Geen muzikale begeleiding;
  • In acht houden van de basisregels om verspreiding coronavirus te voorkomen;
  • Geen stops onderweg naar de eindbestemming;
  • Op de eindbestemming moet iedereen geplaceerd plaatsnemen en is handhaving vereist.

Ook de schietwedstrijden van zondag 25 juli 2021 komen te vervallen.
Het bovenstaande betekent niet dat de Nieuw-Dijkse straten niet mogen worden voorzien van alle prachtige schuttersbogen die normaliter worden gebouwd door de vriendengroepen en buurtschappen. Met de huidige maatregelen is dit namelijk gewoon mogelijk als men de basisregels omtrent het coronavirus in acht houdt. Echter zullen de bogen niet worden betrokken bij een schutters gerelateerde activiteit.

Momenteel onderzoekt de Diemse 7 de mogelijkheden van een alternatieve versie van het schuttersfeest op een andere datum wanneer de maatregelen dit toelaten. Wij houden u hiervan op de hoogte.

Jubileumweekend 10, 11 & 12 september 2021:
Gezien alle voorbereidingen en de datum van het jubileumweekend heeft het bestuur ook besloten dit evenement voorlopig af te lasten en in de ijskast te plaatsen. Wij zijn van mening dat ook dit weekend niet kan worden gevierd zoals we voorzien en gehoopt hadden. Wij waarderen een ieder zijn inzet tot nu toe voor ons 100 jarig jubileum en hopen jullie na versoepelingen en betere tijden snel te voorzien van een nieuwe datum. De datum zetten wij bewust nu nog niet vast om wederom teleurstellingen te voorkomen bij zowel jullie als leden en de organisatie hiervan. Gelukkig hebben alle commissieleden en het bestuur hiervan aangegeven zich te willen blijven inzetten voor een alternatief op een nader te bepalen datum. Wordt vervolgd.

Wat betekend dit in het kort voor het resterende schuttersjaar 2021:

  • Geen Schuttersfeest 2021 op de originele datum;
  • Geen schietwedstrijden op 25 juli 2021;
  • Geen jubileumweekend in het weekend van 12 september 2021;
  • Groepen zijn vrij om een boog te bouwen tijdens het Schuttersfeest en het jubileumweekend, maar worden niet betrokken bij een schutters gerelateerde activiteit.

Bij eventuele versoepelingen en betere vooruitzichten rondom de maatregelen zal het bestuur snel met een alternatieve datum komen voor het 100 jarig jubileumweekend.

In de wandelgangen heeft het bestuur al wel vernomen dat er groepen en/of buurtschappen in het weekend van 8 en 9 augustus in kleine groepen gaan verbroederen. Het schuttersbloed stroomt waar het niet gaan kan! Gezellig samenkomen om toch enig schuttersgevoel te ervaren in deze lastige tijden kunnen wij alleen maar stimuleren. Wij geven hierbij dan ook toestemming om deze verbroedering in schutterstenue te kunnen vieren. Ook vragen wij iedereen de schuttersvlag uit te hangen tijdens het schuttersweekend. Alvast veel plezier en houdt ook zeker rekening met de geldende richtlijnen van het RIVM.

Het bestuur is voornemens om de speciale editie van de ledenkaart (100 jaar) inclusief kleine attentie naar jullie toe te brengen. Dit doen wij uiteraard in schuttersstijl zoals jullie gewend zijn. Laat via secretariaat@stantonius.nl weten waar, wanneer en vooral hoe laat je eventueel samenkomt. Geef ook door of jullie een bezoek van het bestuur op prijs stellen. Zo kunnen wij als bestuur enigszins een planning maken.

Mocht je tijdens dit weekend niet aanwezig zijn bij een groep of buurtschap, stap dan gerust de fiets op en maak even een rondje door Nieuw-Dijk. Wij nemen voor alle leden de ledenkaarten en de kleine attentie mee.
Ook nieuwe leden kunnen zich aanmelden via de website www.stantonius.nl of tijdens het bezoek van het bestuur.

Het bestuur is voornemens de jaarvergadering van zondag 1 augustus 2021 door te laten gaan bij Steak’m. Hierover wordt momenteel afstemming gezocht met Steak’m over de mogelijkheden. Wederom zal dit gebeuren met voorinschrijving via onze website. Ook online zal de jaarvergadering te volgen zijn. Er worden verbeteringen aangebracht t.o.v. de laatste ledenvergadering waarin de techniek ons op een aantal momenten in de steek liet. Hierover later meer.

Op naar betere tijden waarin we de schade letterlijk kunnen gaan inhalen en het coronavirus achter ons kunnen laten. Wat in het vat zit verzuurt niet.

Houdt de moed erin.

Bestuur schutterij St. Antonius Nieuw-Dijk