Jaarvergadering op zondag 14 juli

Uit

Op de agenda staan o.a. terugblik evenementen, waaronder kringdag, schuttersfeest , en bestuursverkiezingen.
Aftredend en herkiesbaar zijn Mark van de Waterlaat , Harry Peters en Ronnie Derksen.

Kandidaten die het bestuur willen betreden kunnen een briefje inleveren met 10 gerechtigde handtekeningen van leden bij de secretaris aan de liemersweg 23 in Nieuw-Dijk voor vrijdagavond 12 juli.

In de pauze is er gelegenheid om aan te melden tot lid.