Jubileumnieuwsbrief januari

Uit

Beste Nieuw-Dijkers en belangstellenden,

De Hoofdcommissie houdt goede hoop dat het 100jarig Jubileumweekeinde van onze schutterij en de Federatieve Schuttersdag door kunnen gaan. Alle voorbereidingen die getroffen kunnen worden zijn gedaan. Alles staat op papier, we komen met alle commissiehoofden eens per ca. 6 weken bij elkaar en we wachten voor nu op groen licht van de overheid om evenementen te mogen organiseren. Direct als we groen licht hebben van de overheid zullen we vaker bij elkaar komen om de uitvoering gestalte te geven. Ook gaan we dan de buurtschappen en bogenbouwers benaderen om van Nieuw-Dijk een trots Schuttersdorp te maken in het weekend van 10/12 september 2021. Velen hebben er zin in, dat blijkt uit het aantal aanmeldingen voor de Federatieve Schuttersdag. Er hebben zich maar liefst 42 Schutterijen en Gildes aangemeld voor ons evenement, en we verwachten dat dit aantal nog zal worden uitgebreid met een aantal gastverenigingen. Dat houdt in dat we bij doorgang kunnen rekenen op een kleine 4.500 Schuttersvrienden en vriendinnen, Gildebroeders en zusters en natuurlijk vele hoogwaardigheidsbekleders die we dan hopen te ontvangen in ons mooie dorp. Namens de Hoofdcommissie willen wij alle commissieleden vast bedanken voor hun enthousiasme in deze moeilijke tijd omdat het nog steeds erg onzeker is, kanjers zijn het!

Voor nu is het dus vinger aan de pols houden en duimen dat er licht aan het einde van de tunnel komt om ons mooie evenement door te laten gaan.

Ook de Wedstrijdcommissie geeft aan volop bezig te zijn met de voorbereidingen van het 100jarige bestaan en met name de Federatieve Schuttersdag van zondag 12 September 2021.
Ondanks alle beperkingen wordt er gewoon door gegaan met de voorbereidingen. Er zijn mensen benaderd voor het maken van vogels voor het koningsschieten, voor de jeugd en de koninginnen wedstrijden. De bieleman-wedstrijden worden door onze mannen zelf verzorgd.
Verder worden er mensen gevraagd die willen helpen met de andere wedstrijden zoals het korpsschieten, ringrijden, luchtgeweer en boogschieten.

De Terrein, Infra en Faciliteitencommissie is ruim anderhalf jaar geleden begonnen met een indelingsplan te maken voor de schuttersactiviteiten. Al heel snel werd er een schriftelijke overeenkomst gesloten met v.v. De Sprinkhanen om de activiteiten op hun accommodatie te laten plaatsvinden. Aansluitend hierop hebben wij de accommodatie digitaal in kaart gebracht en het eerste schetsontwerp erop in getekend. Binnen deze commissie is men in een klein comité aan de slag gegaan met het uitwerken van het evenemententerrein volgens de richtlijnen zoals beschreven in het handboek van de ”Gelderse schuttersfederatie”. Tussen het uitwerken van het evenemententerrein door zijn diverse offerteaanvragen uitgezet die nodig zijn om een sluitende begroting te krijgen.

Mede door het uitbreken van het coronavirus COVID-19 zijn veel bedrijven en evenementen gesloten, hierdoor werd het ook lastig om offertes te krijgen die bindend zijn voor ons evenement. Sommige bedrijven gaven zelfs aan niet te weten of ze volgend jaar überhaupt nog bestaan. Tijdens het proces van de afgelopen 1,5 half jaar kwamen er plannen op tafel die definitief werden betreffende de nieuwe inrichting van de gehele accommodatie van de Sprinkhanen. Deze plannen zorgde ervoor dat de indeling van het evenemententerrein compleet is aangepast. Gezien de verkeersbelastingen, verkeersbewegingen en verankeringen in en op de nieuwe velden met eventueel rekening houdende met een natte periode is het niet verantwoord om diverse activiteiten daarop te houden. Als uiteindelijk de locaties van de hoofdactiviteiten definitief zijn, dan kan er een definitief ontwerp gemaakt worden met daarin, een geluidsplan, verkeersplan, afvalplan, etc. Ook kunnen er dan zaken van alle commissies aangeleverd worden die op de tekening vertaald kunnen worden. Kort voor het evenement kan deze commissie velen handjes gebruiken die kunnen assisteren bij het opbouwen van het Concoursterrein.

De commissie Media en Ontvangst is druk met het samenstellen van het Jubileumboek. Dankzij de goede medewerking bij de interviews en van enkele schrijvers denken we dat het mooi en interessant kan worden, het kost echter veel tijd. Ook beginnen we langzaam met de organisatie van de kerkdienst, recepties etc.

Dan rest nog de Tapcommissie, Optochtcommissie en de Sponsorcommissie, hierover geef ik de volgende Jubileumnieuwsbrief verder uitleg.

Wil jij je graag inzetten voor dit evenement, overall of voor een bepaalde commissie mail dit naar 100jaar@stantonius.nl

 

Namens de commissie Media en Ontvangst;

Harry Ketels