Nieuwsbrief juni 2020

Uit
Geachte leden,
Hopelijk maken jullie het allemaal goed en is de teleurstelling rondom het niet kunnen vieren van het jaarlijkse schuttersfeest omgezet in positieve gedachten. Inmiddels zijn er door het kabinet wederom versoepelingen van de maatregelen aangekondigd en in sommige gevallen zijn deze al ingegaan.
De versoepelingen hebben er o.a. voor gezorgd dat onze jeugd weer hun repetities kunnen gaan oppakken. Op maandag avond 25 mei jl. zijn onze majorettes weer gestart met oefenen. De blijdschap was af te lezen op de gezichten van deze meiden.
Als bestuur hebben we onze huidige koningsparen en jeugdkoning de mogelijkheid geboden om koningspaar te kunnen blijven t/m schuttersfeest 2021. Hiermee is ingestemd door alle koningen en wij zijn blij dit jullie te kunnen melden. Ook zij verdienen een onvergetelijk schuttersjaar.
Lidmaatschap 2020:
Zoals in de vorige berichtgeving is aangegeven heeft de schutterij het hele jaar door vaste lasten.
Normaliter draagt het jaarlijkse Schuttersfeest ook bij aan alle kosten van de hele schutterij zodat we het boekjaar positief kunnen afsluiten.
Ondanks de situatie rondom het coronavirus hebben wij besloten om de bestaande lidmaatschapsgelden van €30,- voor reguliere leden en €15,- voor 65+ leden ook voor dit jaar aan te houden.
Bovendien hebben we volgens de statuten goedkeuring van de leden in een ALV nodig, indien we het bedrag van de lidmaatschapsgelden willen wijzigen.
Graag willen we jullie vragen om via onderstaande link het automatisch incasso formulier in te vullen.
Deze zal worden verwerkt in de administratie van zowel de penningmeester als de ledenadministrateur.
De afschrijving zal begin juli 2020 gaan plaatsvinden.
Wij verzoeken jullie deze automatische incasso uiterlijk zaterdag 27 juni 2020 ingevuld te hebben. Op deze manier blijf je onafgebroken lid van de schutterij, én maak je de kosten voor de vaste lasten draaglijker voor de vereniging. We hebben jullie steun het gehele jaar door nodig, naast het feit dat we een doorlopend lidmaatschap hebben.

 

Link naar automatische incasso formulier:  https://www.stantonius.nl/doorlopende-lidmaatschap/
Tijdens de jaarlijkse pasavond zijn er diversen leden geweest waarvan het hesje door omstandigheden te krap is gaan zitten. Ook waren er leden die rode stof over hadden. Gelukkig hebben er zich ook een aantal jonge enthousiaste leden gemeld waarvoor een nieuw hesje is aangemeten. Er zal met al deze personen contact worden opgenomen zodat ze weten waar en wanneer de hesjes afgehaald kunnen worden.

 

Op 28 maart jl. hebben wij het trieste nieuws ontvangen dat Astrid van de Berg helaas is overleden. Astrid was het bekende gezicht van de “Spaarkas” samen met haar man Joop. Ruim 25 jaar hebben zij samen zorggedragen voor een uitermate goed verzorgde spaarkas. Hier zijn heel wat vrije uren in gaan zitten. Door het overlijden van Astrid is onze penningmeester Mark samen met Joop de administratie hiervan gaan beheren. De gespaarde gelden zullen het eerst eerstvolgende fysieke schuttersfeest worden uitbetaald  aan de spaarders.

 

Op 26 april jl. zouden we met de volledige schutterij afreizen naar onze oosterburen om samen het 50 jarig StadtsSchützenfest in Emmerich te vieren. Hier zou hun 50 jarig jubileum groots worden gevierd. Ook evenement heeft niet door kunnen gaan vanwege de maatregelen rondom coronavirus in Duitsland.
De organisatie heeft besloten om het feest te verplaatsen naar zaterdag 3 oktober 2020. Dit alles is uiteraard onder voorbehoud, maar wellicht komt er een mogelijkheid om met onze schutterij af te reizen voor een feestje dit jaar.

 

Voor vragen, suggesties of opmerkingen kun je bij een van de bestuursleden of het secretariaat terecht.

Met vriendelijke groet en blijf allen gezond,

Bestuur schutterij St. Antonius Nieuw-Dijk