Ondersteuningswoord van de Beschermheer, Commissaris van de Koning, Dhr J. Berends.

Beste leden,

Onderstaand volgt een officieel schrijven van Wim Sanders, Voorzitter van de Gelderse Federatie St. Hubertus.

__

Beste Schuttersvrienden en vriendinnen,

Gildebroeders en zusters en allen die het schuttersleven in Gelderland een warm hart toedragen.

Bijgaande treffen jullie een brief ter ondersteuning in deze moeilijke tijd van onze beschermheer,
Commissaris van de Koning van de provincie Gelderland,  Dhr J. Berends. Deze brief is hier te downloaden.

Ik mag de secretarissen verzoeken deze brief zoveel mogelijk onder hun leden te verspreiden.

Tevens wens ik u allen het beste toe voor de komende tijd.
#blijfgezond.

met vriendelijke Schutters en Gilde groet,

Voorzitter
Wim Sanders