Rapportage enquête ‘de Diemse 7’

Enige tijd geleden heeft een groot gedeelte van onze leden de enquête ingevuld over het verzetten van de datum van het Schuttersfeest. Dank daarvoor.

De resultaten van de enquête zijn te raadplegen via de volgende link: rapportage enquête
Tijdens het secretarissenoverleg van ‘de Diemse 7’ op 27 februari jongstleden is er nog geen besluit genomen.
Deze uitslag willen we graag met onze leden evalueren op de komende ledenvergadering op vrijdag 17 april.
Dit is uitsluitend bedoeld ter informatie en niet om ons ingenomen standpunt te beïnvloeden of te herzien.