voorbeeld-header-2-1024x120

Reglement jeugdkoning/koningin, schieten

Hartelijk gefeliciteerd, door uw bijzondere prestatie bent u koning/koningin van R.K.
schutterij St. Antonius geworden.
Het koningsschap/koninginneschap brengt consequenties met zich mee; u hebt
rechten, maar ook plichten.

Algemeen:

 1. U bent lid van schutterij St. Antonius.
 2. De titel Jeugdkoning/koningin bestaat alleen voor degenen die deelnemen aan
  de schietwedstrijden tijdens het jaarlijks schuttersfeest van de schutterij.
 3. Meestrijden voor de titel jeugdkoning/koningin kunnen leden van de schutterij
  in de leeftijd van 16 tot en met 20 jaar.
 4. Kandidaten voor de titel jeugdkoning/koninging dienen dat op zaterdagavond
  voor het schuttersfeest kenbaar te maken bij het bestuur tijdens het ophalen van
  de lidmaatschapskaart.
 5. Leden die zich op geven voor de ringsteekwedstrijden, mogen ook aan de
  wedstrijden om de titel jeugdkoning/koningin deelnemen.
 6. Kandidaten mogen ook deelnemen aan de reguliere schiet- of ringsteek
  wedstrijden tijdens het schuttersfeest. Zij strijden dan alleen om de prijzen.
 7. Bij de wedstrijden voor Jeugdkoning/koningin gelden dezelfde
  schietreglementen als voor de reguliere wedstrijden.
 8. Er wordt geschoten bij de schietpaal op maandag tijdens het regulier
  koning/koningin schieten. Voor het jeugdkoning/koningin schieten wordt een
  apart klassement bijgehouden. Eventueel noodzakelijke kampronden worden
  afgewerkt voor de finale om het reguliere koning/koninginneschap.
 9. De jeugdkoning/koningin wordt gelijktijdig met de koningsparen gehuldigd.
  Ook tijdens het inhalen zal hij/zij aanwezig zijn.Rechten&plichten:
 10. U draagt en beheert de bijbehorende versierselen (sjerp en koningszilver)
  beschikbaar gesteld door de schutterij, indien de schutterij naar buiten treedt.
  – U hebt recht op een geldbedrag van € 50,=
  – U hebt recht op een herinneringsmedaille.
  – U hebt recht op een herinneringsschild met uw naam aan het koningszilver.
 11. Tijdens de optocht loopt u voor in de stoet mee, of eenander aangewezen plaats
  door de hoofdcommandant.
 12. U blijft nog minimaal 2 jaar lid.
 13. U neemt deel aan schuttersactiviteiten, zoals schuttersconcoursen, kringdagen
  e.d. Indien u om een dringende of geldige reden niet kunt deelnemen, dient u dit
  vroegtijdig mede te delen.
 14. U strijdt tijdens alle evenementen en wedstrijden, waar de schutterij aan
  deelneemt, om de hoogste eer.
 15. U beheert zorgvuldig alle door de schutterij aan u ter beschikking gestelde
  attributen.
 16. Indien materiaal vervuild/defect is, meldt u dit bij het bestuur, en overlegt hoe
  dit gereinigd of hersteld kan worden.
 17. U bent het visitekaartje van de schutterij. Derhalve dient u zich bij alle
  schuttersactiviteiten, zowel in de zaal/tent als er buiten, correct te gedragen.
 18. U kleedt zich correct. Geen spijkerbroek, korte broek, t- shirt, gymschoenen e.d.
 19. Vóór uw opvolger bekend is (maandag overdag), dient u het koningszilver te
  hebben ingeleverd bij de voorzitter.
 20. U mag de overige koningsattributen zelf overhandigen, op het moment dat de
  nieuwe koning bekend is.
 21. U krijgt een kopie van deze overeenkomst.Uw contactpersoon in uw regeringsjaar is de voorzitter van de schutterij.
  Afwijkingen van bovenstaande uitsluitend uitvoeren na overleg met en toestemming
  van de contactpersoon.
  Bij het niet naleven van dit reglement is het bestuur gerechtigd tot het nemen van
  maatregelen. Afwijkingen kunnen enkel worden doorgevoerd na overleg met de
  voorzitter.
  Met het verschijnen van dit reglement vervallen alle voorgaande versies.

  R.A.A.M. Derksen                                                                           G.W. Stinissen
  Voorzitter                                                                                          Secretaris