voorbeeld-header-2-1024x120

Reglement koningsparen

Hartelijk gefeliciteerd, door uw bijzondere prestatie bent u koning/koningin van R.K.
schutterij St. Antonius geworden.
Het koningsschap/koninginneschap brengt consequenties met zich mee; u hebt rechten, maar
ook plichten.

Algemeen:
Meestrijden voor het Koningschap/Koninginneschap kunnen:
1. Nieuw-Dijkse leden vanaf 16 jaar, voor zowel schutterskoning als ruiterkoning.
2. Bij kaart ophalen aangeven of je wel of niet voor Jeugdkoning mee schiet.
3. Voor Jeugdkoning geldt een apart reglement.
4. Niet Nieuw-Dijkse leden vanaf 18 jaar èn minimaal 3 lidmaatschapsjaren.

Rechten&plichten:

 1. A: Als koning, draagt en beheert u het koningszilver met de bijbehorende sjerp.
  Uw partner, indien vrouwelijk, draagt en beheert de sjerp en het kroontje als koningin.
  Is uw partner mannelijk, verschijnt hij gepast en correct gekleed, en draagt geen sjerp.
  B: Als koningin, draagt en beheert u het koningszilver, de sjerp en het kroontje.
  Uw partner, indien mannelijk, draagt en beheert de bijbehorende sjerp.
  Is uw partner vrouwelijk, verschijnt zij gepast en correct gekleed, en draagt geen sjerp.
  Kortom: Een man draagt geen “koninginne-sjerp”, en een vrouw als partner van een
  koningin geen “konings-sjerp”.
 2. U hebt recht op een eerste prijs, die bestaat uit:
  – Een geldbedrag van € 125,–
  – Herinneringsmedaille.
  – Een herinneringsschild met uw naam aan het koningszilver.
  – Een geldbedrag van € 75,– voor de partner.
 3. U krijgt in de feestzaal/-tent, samen met het andere koningspaar, de beschikking over 2
  tafels met aan weerszijden zitplaatsen.
 4. U mag uw naaste familie (ouders, zoons, dochters, broers en zussen met hun
  respectievelijke partners) uitnodigen op het feest. Ze hebben vrije toegang tot de
  zaal/tent, hoeven geen lid te zijn. Alleen gasten met de leeftijd van 16 jaar of ouder zijn
  welkom. Consumpties zijn voor eigen rekening. Coördinatie hierin i.o.m. de voorzitter.
 5. Op maandagmiddag wordt u samen met het ander koningspaar door de schutterij
  ingehaald, op een plaats, die de koningsparen onderling regelen in overleg met het
  bestuur. Dit dient binnen de grenzen van Nieuw-Dijk te liggen.
 6. Op zondagmiddag van het volgende schuttersfeest wordt u samen met het andere
  koningspaar ook weer ingehaald, bij het andere koningspaar, eveneens binnen de
  grenzen van Nieuw-Dijk.
 7. De levering van drank tijdens het inhalen, kan door de schutterij worden gecoördineerd,
  indien u dit wenst. De distributie is een verantwoording van uzelf.
 8. Iedere koningin heeft recht op een bouquet of biedermeier, iedere keer dat de schutterij
  naar buiten treedt. (schuttersfeest, schuttersdag, concours e.d.).
 9. In de optochten tijdens het schuttersfeest zetelt u met uw partner in een door de
  schutterij beschikbaar te stellen voertuig.
 10. U blijft nog minimaal 2 jaar lid.
 11. U neemt deel aan schuttersactiviteiten, zoals schuttersconcoursen, kringdagen e.d.
  Indien u om een dringende of geldige reden niet kunt deelnemen, dient u dit vroegtijdig
  mede te delen.
 12. U strijdt tijdens alle evenementen en wedstrijden, waar de schutterij aan deelneemt, om
  de hoogste eer.
 13. U en uw partner beheren zorgvuldig alle door de schutterij aan u ter beschikking
  gestelde attributen.
 14. Indien materiaal vervuild/defect is, meldt u dit bij het bestuur, en overlegt hoe dit
  gereinigd of hersteld kan worden.
 15. U en uw partner zijn het visitekaartje van de schutterij. Derhalve dient u zich bij alle
  schuttersactiviteiten, zowel in de zaal/tent als er buiten, correct te gedragen.
 16. U en uw partner kleden zich correct. Geen spijkerbroek, korte broek, t- shirt,
  gymschoenen e.d.
 17. Vóór uw opvolger bekend is (maandag overdag), dient u het koningszilver te hebben
  ingeleverd bij de voorzitter.
 18. U en uw partner mogen de overige koningsattributen zelf overhandigen, op het moment
  dat de nieuwe koning bekend is.
 19. U krijgt een kopie van deze overeenkomst.Uw contactpersoon in uw regeringsjaar is de voorzitter van de schutterij.
  Afwijkingen van bovenstaande uitsluitend uitvoeren na overleg met en toestemming van de
  contactpersoon.
  Bij het niet naleven van dit reglement is het bestuur gerechtigd tot het nemen van
  maatregelen. Afwijkingen kunnen enkel worden doorgevoerd na overleg met de voorzitter.
  Met het verschijnen van dit reglement vervallen alle voorgaande versies.

  R.A.A.M. Derksen                                                            G.W. Stinissen
  Voorzitter                                                                           Secretaris