voorbeeld-header-2-1024x120

Begeleiding majorettes

Taken diverse commissieleden.

Bestuurslid:

 • Het bestuurslid zorgt voor alle contacten tussen het overige bestuur de begeleiding en instructrice.
 • Ook is hij een aanspreekpunt voor zowel de andere commissieleden /de majorettes en de ouders van de majorettes als er onenigheid is of vragen zijn die bestuurlijk dienen te worden opgelost.
 • Hij zal altijd bij eventuele beslissingen die van belang zijn voor de vereniging als ook beslissingen die over geld gaan overleg voeren met de rest van het bestuur.
 • Dit zal dan gebeuren in de eerst volgende bestuursvergadering en als het niet kan wachten zal hij direct contact met het dagelijks bestuur opnemen.

Begeleiding:

 • Deze mensen hebben diverse taken waaronder het volgende:
 • De begeleiding en de instructrice zorgen samen voor het functioneren van de groep.
  De begeleiding zorgt voor de kleding (wassen /herstellen en verstrekken). Het wassen van de kleding gebeurt op een adres om verkleuring te voorkomen.
 • Er dient een kasboek te worden bijgehouden.
 • Alle kleding dient te worden genoteerd als het word verstrekt ,dit om kwijtraken te voorkomen.
 • Indien er nieuwe kleding nodig is zullen zij dit kenbaar maken aan het betreffende bestuurslid die dan weer in overleg gaat met de overige bestuursleden.
 • Ze zullen er ook voor zorgen dat er panty’s en sokken aanwezig zijn,zodat de leden (of hun ouders)deze kunnen kopen tegen de kostprijs
 • Het opslaan van de diverse spullen die bij de groep horen.
 • Ook is het een taak van de begeleiding om er op toe te zien dat de kinderen tijdens alle evenementen bij elkaar blijven.
 • Zij zullen tevens zorgen voor vervoer van/naar de diverse evenementen (concoursen/ optredens /enz.) eventueel in overleg met het bestuurslid.
 • De begeleiding zal altijd als eerste de situatie bekijken en daar waar nodig en het redelijker wijs ook kan zelf hun beslissing nemen.

Instructrice:

 • De instructrice heeft als taak om de kinderen in een goede en leuke sfeer dansjes te leren voor de diverse optredens.
 • Ook zal zij/hij zorgen dat er geregeld een nieuw optreden word ingestudeerd waarin zij/hij geheel zelf verantwoordelijk is voor de keuze van de muziek en de dansjes.
 • De instructrice zal ook zogen dat de groep luistert en doet wat ze verlangt van de groep zonder het plezier te laten vervallen.
 • Zij/hij zal er altijd op toe zien dat de kinderen plezier beleven aan deze sport.
 • Zij/ hij is ook verantwoordelijk voor de geluidsinstallatie die de vereniging ter beschikking stelt.
 • Zij/hij zal ook zo vaak als nodig is in overleg gaan met de begeleiders zodat eenieder weet wat de bedoeling is.
 • Bij verhindering zal ze direct contact opnemen met de begeleiders om een oplossing te vinden.
 • Ook zal de instructrice (inval instructrice Cindy Loef ) op de hoogte houden van de dansjes zodat er een goede samenwerking is en geen problemen ontstaan om haar te vervangen bij verhindering.

Tot slot:

Het is de bedoeling dat de commissie ten alle tijden samen zorgt dat de majorette groep functioneert . Ook zorgen ze er onderling voor dat de diverse taken worden verdeeld. Als er eventueel onenigheid is direct met elkaar in gesprek gaan om het op te lossen.
Samen zorgen dat de kinderen plezier hebben in hun sport. Ook zullen ze zich samen inspannen om meer leden voor deze groep te krijgen.