voorbeeld-header-2-1024x120

Spaarkas commissie

De spaarkas commissie verzamelt spaargeld dat daags voor het schuttersfeest aan de leden weer wordt uitgekeerd. Daardoor hebben de leden de gelegenheid te sparen voor het schuttersfeest.

Samenstelling van de commissie:

  • 2 personen die het spaargeld verzamelen en beheren
  • Een bestuurslid

Taken:

  • Periodiek geld ophalen bij de leden en dit geld op een bankrekening van de schutterij storten
  • voor het schuttersfeest deze gelden teruggeven aan de leden.
  • De helft van de rente opbrengst is voor de Schutterij
  • Verantwoording afleggen in de ledenvergadering

Verantwoordelijkheden:

  •  Inzamelen van gelden en deze als een goed huisvader beheren
  • Deze gelden ook weer, daags voor het schuttersfeest, aan de leden teruggeven