voorbeeld-header-2-1024x120

Commandanten en officieren

Commandanten 

Wanneer de schutterij de straat opgaat dan ligt de leiding niet meer in handen van het bestuur maar van de commandant. De commandant stuurt op dat moment de schutterij aan. Hij bepaalt de richting, geeft aan wanneer er in de houding wordt gestaan en wanneer de schutterij vertrekt. Kortom hij geeft de commando’s. Eénieder in de schutterij dient hier gehoor aan te geven. De commandanten worden hierbij ondersteunt door het officierenkorps. Schutterij St. Antonius kent 2 commandanten, te weten commandant: Roy Egging en hoofdcommandant Bertus Gieling.

Links: Commandant Hans Berendsen
Rechts: Hoofd Commandant: Bertus Gieling

Officieren

Naast een tweetal commandanten heeft de schutterij een officierenkorps tot haar beschikking. Zij dienen ervoor te zorgen dat hun sectie de commando’s welke door de commandant worden gegeven ook daadwerkelijk worden uitgevoerd en daar waar nodig
worden de schutters gecorrigeerd. Op dit moment kent de Schutterij de volgende officieren: Coen Lodewijks, Conor Duis, Gerben Ketels, Hennie Pouwels, Ronny van Engelen, Remco Peters en Marc de Reus.