voorbeeld-header-2-1024x120

Standaardvaandel

Wanneer de schutterij eropuit trekt dan gebeurd dit niet zonder het standaardvaandel. Het vaandel is het belangrijkste attribuut van de schutterij. Het is het symbool van trouw aan en eerbied voor kerk en vaderland. Op het standaardvaandel staat de patroonheilige van de schutterij en onze parochie, St. Antonius van Padua, afgebeeld alsmede de plaats van herkomst, Nieuw-Dijk en het jaar van oprichting, 1921. Het vaandel wordt gedragen door vaandeldrager Bennie Strucker. De vaandeldrager wordt vergezeld door 2 vaandelwachten te weten Alex Godschalk en Mart Nas. Samen zijn zij verantwoordelijk voor het vaandel.