voorbeeld-header-2-1024x120

Vendeliers

Bij een schutterij horen ook vendeliers. Zij dragen een vaandel met zich mee welke op bepaalde moment wordt gezwaaid op de klanken van een wals. Het vendelen is een eeuwenoud gebruik waarbij met de verschillende slagen de strijd tussen goed en kwaad wordt uitgebeeld. Wanneer de schutterij een persoon wil huldigen dan is de grootste hulde die zij deze persoon kan geven de vendelhulde. Het mag dan ook als een grote eer worden gezien wanneer je deze hulde in ontvangst mag nemen. Net als bij de bielemannen worden ook voor de vendeliers wedstrijden gehouden tussen de verenigingen. Hierbij zijn de vendeliers in diverse afdelingen ingedeeld. Men kent hierbij de volgende afdelingen:

Vaandelafdeling, Ere-afdeling,  Superieure B klasse en Superieure A klasse. De senioren van onze schutterij draaien momenteel zeer knap in de hoogste klasse de Superieure A klasse. De jeugdvendeliers doen het heel goed in de Vaandelafdeling.