Schuttersdag 4 januari 2020

Uit

Geacht lid van schutterij St. Antonius,
Op zaterdag 4 Januari 2020 wordt onze jaarlijkse schuttersdag weer georganiseerd.

Het programma ziet er als volgt uit:

17.30 uur Verzamelen van de schutterij bij zalencentrum “Steak’m” voor een korte

rondgang door de kern van Nieuw-Dijk.

18.00 uur Gebedsviering met Pastoor Jansen.

Aansluitend zullen er optredens van de majorettes en de trommelgroep

plaatsvinden in zalencentrum “Steak’m’’.

19.30 uur Huldiging van jubilarissen, die 25, 40, 50 ,60 of 70 jaar lid van de schutterij

zijn.

DES zorgt voor de muzikale begeleiding.

20.45 uur Einde huldigingsceremonie.

21.00 uur Muzikale avond met medewerking van orkest Jersey !

00.30 uur Afsluiting van de schuttersdag.

Wij hopen u te mogen begroeten op 4 januari a.s.. Het bestuur wenst u en uw familie

alvast prettige Kerstdagen, een prettige jaarwisseling en een voorspoedig 2020 toe.

Met vriendelijke schuttersgroet,

Bestuur van schutterij St. Antonius