Schuttersfeest 2020 geen doorgang vanwege coronavirus

Uit

Beste schuttersvrienden en schuttersvriendinnen,

Het coronavirus heeft ons allen nog steeds in zijn greep. Als bestuur van Schutterij St. Antonius vinden wij dat jullie recht hebben op duidelijkheid rondom het schuttersfeest dat gepland staat op zondag 26 en maandag 27 juli 2020.

Helaas moeten wij jullie mededelen dat het schuttersfeest 2020 niet door kan gaan. Dit betekent dat de eerstvolgende editie van het schuttersfeest zal plaatsvinden op zondag 8 en maandag 9 augustus 2021. Hiermee geven wij gehoor aan de aangescherpte maatregelen die op 21 april jl. door de overheid zijn aangekondigd om verdere verspreiding van het coronavirus te voorkomen. Eén van deze aangescherpte maatregelen is dat grote evenementen tot 1 september 2020 verboden zijn. Ondanks dat de teleurstelling binnen het bestuur erg groot is, staan wij volledig achter de beslissing van de overheid. De veiligheid van onze leden en andere betrokkenen hebben onze hoogste prioriteit.

Natuurlijk hebben wij als bestuur niet stilgezeten en hebben nagedacht over andere opties zoals het verplaatsen van het schuttersfeest naar een later tijdstip in 2020. Na hier lang over nagedacht te hebben zijn wij van mening dat door het verplaatsen van het schuttersfeest afbreuk wordt gedaan aan de huidige manier van het schuttersfeest vieren en de daarbij horende tradities. Tevens willen wij iedereen geen valse hoop geven, omdat de kans groot is dat ook dit wordt afgeblazen i.v.m. de onzekerheid die het coronavirus met zich meebrengt.
Over de verdere invulling van bijvoorbeeld het Koningschap, het hervatten van repetities, uitbetaling spaarkaart en het innen van de jaarlijkse contributie zijn we nog druk aan het overleggen.

Binnen het bestuur is bekend dat een grote groep leden het ophalen van de schutterskaart en daarbij horende lidmaatschap ziet als toegangsbewijs voor het schuttersfeest. Onze vereniging heeft echter het hele jaar door vaste lasten zoals o.a. instructeurs voor diverse secties, huur van oefenruimtes, kleding e.d.
Met o.a. het lidmaatschapsgeld worden de vaste lasten betaald. Dit wil zeggen dat de jaarlijkse contributie niet komt te vervallen. Over de invulling hiervan zijn we nog in beraad en zullen we de komende periode met een definitief voorstel komen.

Graag willen we jullie op dat moment vragen een steentje bij te dragen door gebruik te maken van automatische incasso om de lidmaatschapsgelden te voldoen. Het grote voordeel van automatische incasso is dat we bijdragen aan het voorkomen van verdere verspreiding van het coronavirus. Het andere grootte voordeel is dat er geen breuk ontstaat in het aantal lidmaatschapsjaren dat in het verleden is opgebouwd. Omdat de binding met de schutterij hiermee blijft behouden draag het ook nog eens bij aan continuïteit voor de vereniging. Ook worden de contanten geldstromen tijdens het schuttersfeest minder waardoor het tevens veiliger wordt voor eenieder.

De overheid heeft op 21 april jl. ook aangegeven dat de activiteiten voor o.a. de kinderen t/m 18 jaar georganiseerd en met gepaste maatregelen mogen worden gestart. Hierover zullen de contactpersonen binnen het bestuur met de instructeurs/instructrices en ouders van de betreffende jeugdleden afspraken maken. Het zou fijn zijn voor onze gemotiveerde jeugdleden als ze hun activiteiten weer kunnen hervatten.

Tijdens onze jaarlijkse schuttersdag begin januari 2021 zijn er plannen voor een uitgebreidere editie voor jong en oud. De jubilarissen krijgen deze dag zoals jullie gewend zijn ook de nodige aandacht.
De komende periode zullen wij gebruiken om onze plannen en ideeën, die noodgedwongen zijn ontstaan door het coronavirus, verder uit te werken. De concrete indeling van deze schuttersdag 2021 zullen wij ergens de komende maanden bekend gaan maken middels een nieuwsbericht.

Als bestuur proberen wij ondanks de situatie waarin we met ons allen verkeren, de juiste beslissingen te nemen. Wij hopen daarmee ook op begrip voor deze lastige situatie.
Hopelijk blijven jullie allemaal gezond en kunnen we onze schuttersactiviteiten weer snel oppakken.

Voor vragen, suggesties of opmerkingen kun je bij een van de bestuursleden of het secretariaat terecht.

Met vriendelijke groet en blijf allen gezond,

Het bestuur van Schutterij St. Antonius Nieuw-Dijk