Uitstel activiteiten in verband met het coronavirus

Beste leden

Iedereen is wel bekend met de recente ontwikkelingen omtrent het coronavirus.
Als bestuur van schutterij St. Antonius willen wij ook hier onze verantwoording in nemen. Wij vinden dat wij als schutterij de richtlijnen en veiligheidsnormen die worden gegeven moeten volgen.

Daarom hebben wij helaas het besluit moeten nemen dat alle activiteiten worden afgelast tot in ieder geval 1 april. Dit geldt dus ook voor het geplande Functionarissenoverleg op 18 maart aanstaande, maar ook bijvoorbeeld de repetities van de trommelgroep, vendeliers en majorettes. De secties binnen onze schutterij zijn hierover ingelicht en zijn verzocht om rekening te houden met ons besluit.

Als bestuur volgen wij alle berichtgevingen omtrent het coronavirus op de voet. Wij houden jullie op de hoogte van de ontwikkelingen.

Wij wensen iedereen veel gezondheid toe.

Met vriendelijke groet,

Bestuur R.K. Schutterij St. Antonius