Vrijdagavond 5 Oktober 2018 Ledenvergadering 20.00 Steak’m

Uit

Op vrijdagavond 5 oktober 2018 zal Schutterij St. Antonius uit Nieuw-Dijk een ledenvergadering houden.

De agenda van de vergadering ziet er als volgt uit:

1         Agenda

2         Opening

3         Mededelingen

4         Notulen Ledenvergadering 15-07-2018

5         Evaluatie evenementen

6         Evaluatie schuttersfeest

7          Algemeen

8          Financieel

9          Pauze

10        Huishoudelijk reglement

11          Schutters kalender

12        Rondvraag

13         Sluiting

St. Antonius wil haar leden oproepen om bij deze vergadering aanwezig te zijn. De vergadering start om 20.00 uur bij Steak’m in Nieuw-Dijk.

U bent van harte welkom.